ẨN nội dung đa phương tiện của bạn bằng cửa trượt | Sống | 2018

ẨN nội dung đa phương tiện của bạn bằng cửa trượt

Phòng truyền thông; Thiết kế bởi Kristen Rivoli

Chức năng và phong cách, một bảng trượt bao gồm TV và thiết bị điện tử của bạn để hiển thị các mục tỏa sáng.

Thiết kế phòng, Kristin Rivoli, rivoliinteriordesign.com .

ViếT NhậN Xét CủA BạN