Làm thế nào một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của cha mẹ | Khác | 2018

Làm thế nào một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của cha mẹ

Masterfile

Bạn tôi Nini là một trong những người năng động, tích cực mà bạn muốn trong cuộc sống của mình. Cô ấy là một người nói chuyện nhanh nhẹn, người chia sẻ đôi khi vui tính, đôi khi di chuyển, những câu chuyện cháy nhanh. Tôi nói di chuyển vì Nini là một người mẹ độc thân của hai đứa con trai, người lớn tuổi nhất trong số đó, Rodrigo, 8 tuổi, có một quyển sách hay. ”

Bạn có một đứa trẻ khuyết tật không? Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?

Bạn muốn có thêm tin vui? Theo tôi trên Twitter @AstridVanDenB

ViếT NhậN Xét CủA BạN