Tử vi hàng tuần của bạn: ngày 19 - 25 tháng 7 năm 2017 | Lá số tử vi | 2018

Tử vi hàng tuần của bạn: ngày 19 - 25 tháng 7 năm 2017

1/12

Trước Tiếp theo Minh họa, Kiki Ljung.

Ung thư

22 tháng 6 - 22 tháng 7

Điều quan trọng là bạn thành thật, Moonchild. Bạn không cần phải sửa chữa bất cứ ai, bạn chỉ cần có để hiển thị. Hãy thành thật với bản thân về những gì bạn đang cảm nhận và chia sẻ sự thật đó với những người bạn tin tưởng. Bạn không đúng hay sai, tốt hay xấu - bạn là một người phức tạp và nhiều lớp. Không sao nếu mọi thứ lộn xộn và bạn có cảm giác mâu thuẫn. Sở hữu quan điểm của bạn bởi vì sự thật là đúng, cho dù bạn muốn hay không, tình yêu của tôi.

Trước
Tiếp theo Kiểm tra phần còn lại của thư viện

Ung thư
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Nhân mã
Capricorn
Aquarius
Song Ngư
Bạch Dương
Kim Ngưu
Song Tử

ViếT NhậN Xét CủA BạN